• 0 producten
Winkelwagen
Inloggen


Eigen water of leidingwater! Wat is het beste?


De keuze van eigen water of het gebruik van leidingwater moet een doordachte en verstandige keuze zijn. Onder eigen water verstaan we water vanuit een bron, oppervlaktewater of regenwater. Het belangrijkste is uiteraard de kwaliteit van het water, want u weet: drinkwater is de belangrijkste voedingsstof. Echter aan de kwaliteit van deze voedingsstof schort het nog al 
eens.

 

Bronwater
Bronwater wordt het meest gebruikt als eigen water. Het is goedkoop en makkelijk voorhanden. Alleen, is dat ook zo? Wat zijn de kosten van een bron en een zuiveringsinstallatie? En welke kwaliteit water hebben we dan? In het algemeen kunnen we stellen dat bronwater dat gereinigd moet worden duur en van onzekere kwaliteit is. Monstername van dit water geschiedt op het verkeerde moment of wordt niet onafhankelijk uitgevoerd. Neem een monster af tijdens piekmomenten in de waterafname. Veelal blijkt dat het water ongezuiverd door de reinigingsapparatuur stroomt en niet de kans krijgt om bijvoorbeeld te ontijzeren (oxideren). Gevolg hiervan is dat het water “neerslaat” in de leiding en verstoppingen veroorzaakt. Verder moet men geen beluchting uitvoeren met stallucht. Ammoniak wordt omgezet naar nitraat en nitriet en dit is zeer giftig (dodelijk) voor dieren.

Oppervlaktewater
Stromend oppervlaktewater kan geschikt zijn als drinkwater. Zorg er wel voor dat bekend is waar dit water vandaan komt en hoe het zich houdt tijdens warme zomerdagen. Let daarbij op botulisme en algengroei. Ook besmettingen met leverbot en slakken in leidingen is reeds aangetoond. Verder kan bij droogte dit water snel van kwaliteit veranderen en tijdens vorstperiodes de opname blokkeren.

Regenwater
Regenwater zou relatief makkelijk kunnen worden opgeslagen in een ondergrondse kelder. Echter de hoeveelheid regenwater wat we zouden kunnen opvangen is niet toereikend ten opzichte van het verbruik. Daarnaast kunnen we de kwaliteit niet garanderen. 

Leidingwater
Leidingwater is uitstekend geschikt als drinkwater voor dieren. Door een constante kwaliteit die continu gemonitord wordt zijn we zeker van een gegarandeerde aanvoer. Hierdoor hebben we een vaste waarde binnen ons bedrijf. Veel problemen bij vruchtbaarheid, productie, levensduur zijn terug te herleiden naar slecht drinkwater. Laat dat binnen een veebedrijf geen discussie zijn. Een breektank is in veel gevallen vereist bij het gebruik van leidingwater als drinkwater.

De voor- en nadelen van eigen water en leidingwater


Prijsopbouw van leidingwater
Algemeen wordt gezegd dat leidingwater duur is. Echter in de meeste gevallen is dat niet zo. Naast de kostprijs wordt er ook nog vastrecht, provinciale grondwaterheffing, belasting op leidingwater, eventuele waterschapsheffing en btw berekend.  Bij grootverbruik (meer als 300 kuub*) is de grondwaterheffing* en belasting* gemeentelijk terug te vorderen en betaald u alleen maar de werkelijk kosten + btw. ( *onder voorbehoud en afhankelijk van waterleidingsbedrijf). Brabant Water biedt op dit moment leidingwater aan voor € 0.46 exclusief btw per kuub.

Rekenvoorbeeld:

Wateronderzoek
Laat eigen drinkwater voor de dieren meerdere keren per jaar onderzoeken. Laat dit doen door een onafhankelijk laboratorium zoals de GD voor dieren of BLGG. Neem een eigen monster tijdens piekafnames binnen het bedrijf en op dier niveau. Dan weet u werkelijk wat de dieren drinken.