• 0 producten
Winkelwagen
Inloggen


Waarom een breektank? De voordelen op een rij


In een groot aantal processen binnen het agrarische bedrijf wordt gebruik gemaakt van leidingwater. Veel van deze processen vallen in gevarenklasse 5 (dieren / mest / entstoffen). 
Om watervervuiling tegen te gaan is het verplicht een breektank te installeren. Hiermee wordt voorkomen dat het mogelijk vervuild water terug loopt in het waterleidingnet.


Classificatie van vloeistofklassenGeschikte beveiligingseenheden voor klasse 5

Naast een AA beveiliging en een AB beveiliging is ook een AD beveiliging geschikt voor gevarenklasse 5.


Bron: Waterwerkblad 3.8


Waarom een rechthoekige overloop?
 • Directe maximale overstort capaciteit (met rond minimaal-maximaal-minimaal) 
 • Niet makkelijk aan te sluiten op een directe riool aansluiting (is met rond makkelijker) 
 • Van binnenuit kan er niets voor de overloop drijven 
 • Grote van de overloop gebaseerd op de aanvoerleiding (NEN 1717)

Waar schuilen de gevaren?
 • Drinkbakken zonder overloop 
 • Drinkbakken met een grotere toevoer dan afvoer 
 • Drinknippels 
 • Automatisering (voetbaden, spray-inrichtingen) 
 • Laarzenwassers (schone / vuile weg) 
 • Mestrobots / schuiven met spray-installatie 
 • Losliggende waterslangen 
 • Enten van dieren (medicijnen en geattenueerde entstoffen) 
 • Gebruik van bron / oppervlakte / regenwaterinstallaties in combinatie met leidingwater 
 • Aanwezigheid van luchtwassers 
 • Situaties zoals vijvers, zwembaden, autowasserettes, klinieken, etceteraBron: Eindhovens Dagblad vrijdag 22 mei 2015

Waarom nu pas een breektank?
Door de groei van agrarische bedrijven de laatste jaren is het gebruik van leidingwater steeds belangrijker. Steeds meer processen worden (automatisch) gereguleerd met water (koelwater, spray water). Daarnaast wordt het water via bepaalde processen beïnvloed (medicijnen, aanzuren). Wat vroeger via het voer werd toegediend wordt nu veelal via het water verstrekt. Daarbij komt ook nog dat de aanwezigheid en het gebruik van allerlei “toevoegingen” sterk is uitgebreid (aanzuren tot PH 4, medicijnen, vitaminen, stimulans preparaten, chloren, waterstof peroxide, etcetera).

De overige voordelen van een breektank
 • Buffercapaciteit tijdens piekmomenten en calamiteiten 
 • Hergebruik van proces - koel water 
 • Verhogen met een pompset van waterdruk en capaciteit 
 • Controle van inspecteur wordt vereenvoudigd / overbodig


De breektanks van Suevia vindt u hier. 


Conclusie
Het gevaar van besmettingen is daadwerkelijk aanwezig in de steeds intensievere veehouderij. Processen worden steeds vaker aangestuurd met water. Verder zal er in de toekomst een grotere controle komen van verwerkende bedrijven om voedselgaranties te kunnen garanderen (melkpoeder, kazen, vlees). Zowel de waterleidingmaatschappijen, veehouders en de verwerkende levensmiddelenindustrie hebben er baat bij dat voedingstof / grondstof nummer 1 van perfecte en gegarandeerde kwaliteit is.