• 0 producten
Winkelwagen
Inloggen

Suevia nieuws


Noord Holland biedt subsidie voor mobiele veedrinkbak

Weidend vee heeft voldoende en schoon water nodig. Een mobiele veedrinkbak biedt uitkomst om vertrapping van slootkanten te voorkomen. Veehouders kunnen nu zo’n drinkbak aanschaffen met subsidie via Landbouwportaal Noord-Holland.

Nieuwe sneldrinker voor kleinere dieren

Suevia breidt haar assortiment drinkbakken uit met de nieuwe Suevia sneldrinker model 470. Een kleinere variant van de, al ruim veertig jaar, populaire Suevia sneldrinker model 500 voor koeien. Met dezelfde kwalitatieve eigenschappen is de kleine variant geschikt voor geiten, jonge kalveren en schapen.

Plas Dras op Buiteneind Dairy

Al vanaf het begin, zo’n 15 jaar geleden, is familie Scherpenzeel actief met Plas Dras op het bedrijf. Ze waren één van de eerste die met een Plas Dras systeem gingen werken. De eerste jaren werd er elke keer met de pomp achter de tractor, water op het perceel gepompt, om te zorgen dat er altijd water op het perceel aanwezig was. “Dit was erg arbeidsintensief en op deze manier werden ook de weidevogels tussendoor verstoord”, geeft Herman aan. Toen het collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in samenwerking met Suevia dealer Arie de Leeuw hun Solar Plas Dras systemen aan ging bieden was de familie heel enthousiast.

Melkveehouderij Familie Mathijssen in Udenhout

In het Brabantse Udenhout melkt familie Mathijssen dagelijks zo’n 220 koeien. Al 20 jaar zijn Joris en Mascha trotse eigenaar van de melkveehouderij en de bijgelegen kaasmakerij. 

Familie Mathijssen is voor het totale Suevia pakket gegaan. Neem een kijkje in de stal!


Nieuw: met palletlepels verplaatsbare weidedrinksystemen op zonne-energie

Suevia breidt haar assortiment mobiele weidedrinksystemen op zonne-energie uit met nieuwe mobiele frames. De frames in slee uitvoering zijn eenvoudig te verplaatsen met de lepels van o.a. de voorlader of shovel. 

Met de Suevia Solar weidedrinkbakken is het mogelijk om met zonne-energie water op te pompen en dit te verstrekken aan uw dieren. De drinkbak kan zowel gevuld worden met water uit een bron als met oppervlaktewater.

Uitbreiding GiWell Solar weidedrinksystemen

Wij hebben onze lijn GiWell Solar weidedrinksystemen vernieuwd én uitgebreid!

In deze video vertelt Theo u alles over onze complete lijn GiWell Solar weidedrinksystemen en laat hij u onze nieuwe frames en nieuwe Solar sets zien.

Artikel Veldpost - Drukdrainage prachtkans voor weidevogelbeheer

Wat als je sloten en drainbuizen niet alleen gebruikt om water van het land af te voeren, maar ook omgekeerd?
Met drukdrainage kan het en de weidevogelman ruikt mooie kansen voor weidevogels!

Voorkom voerselectie bij koeien met compact voeren

Uit eerder onderzoek van ForFarmers is naar voren gekomen dat water het beste plakmiddel is in gemengde rantsoenen. Plak in een rantsoen zorgt ervoor dat koeien niet kunnen selecteren en daardoor het voer optimaal benutten. De hoeveelheid water komt echter heel erg nauw.

Benieuwd hoe u eenvoudig en snel de gewenste hoeveelheid water toevoegt in de mengwagen? 

Artikel Veehouderij Techniek - Strijd tegen dalende bodem

Veehouderij Techniek ging langs bij Ad van Rees. Ad heeft op zijn proefperceel het peilgestuurde drainage systeem van Suevia in gebruik. Dagelijks krijgt de veehouder de actuele grondwaterstanden van het proefperceel door op zijn telefoon. Deze waarden worden vergeleken met die van het naastgelegen referentieperceel. Vaak is de grondwaterstand een halve meter hoger. Na een flinke regenbui stijft het grondwaterpeil ook vlot. Dat roept de vraag op of peilgestuurde drainage ook werkt tegen de droogte. Van Rees: “Peilgestuurde drainage is een oplossing tegen bodemdaling. Dat je in droge jaren het peil eenvoudig wat kunt verhogen, is een nuttige bijvangst.”

Artikel Veehouderij Techniek - Drinkwatervoorziening

Bent u Theo zijn naam al tegengekomen in de Veehouderij Techniek? Onlangs is Theo gevraagd om mee te werken aan een artikel over de juiste drinkbakken en wat zijn advies daarin is. Uiteraard geeft Theo graag advies. Het artikel "Drinkwatervoorziening - Kies een drinkbak die past" is gepubliceerd in Veehouderij Techniek nummer 2 - maart 2020.  

Uniek systeem op zonne-energie: Suevia peilgestuurde drainage

Suevia breidt haar assortiment systemen op zonne-energie uit met een uniek systeem: Peilgestuurde drainage. Een drukdrainagesysteem op zonne-energie. Bij traditionele drainagesystemen wordt alleen gezorgd voor afwatering. In de zomer heb je hierdoor sneller last van verdroging. Peilgestuurde drainage heeft deze nadelen niet, want naast draineren is het met dit systeem ook mogelijk te infiltreren (omgekeerde drainage) en zo kun je altijd een gewenst waterpeil op het perceel creëren. Het unieke aan ons systeem is dat het draait op zonne-energie. Je hoeft dus geen dure stroomkabels aan te leggen.

Suevia kijkt terug op een geslaagde dealerdag

Donderdag 7 november organiseerde wij een dag voor onze dealers in het Brabantse Eersel. Een dealerdag met twee thema's. Solar watertechniek en waterdruk en capaciteit. Op deze informatieve dag zijn onze dealers weer helemaal bijgepraat over deze onderwerpen.

Bekijk hier de aftermovie voor een sfeer impressie.

Drukdrainage op zonne-energie

Onlangs is er weer een mijlpaal bereikt bij de bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen. Agrariër Klaas Hoogendoorn is de laatste deelnemer van de proef die zijn onderwaterdrainage heeft uitgebreid met drukdrainage. Bijzonder is dat zijn systemen draaien op zonne-energie. Het was een hele zoektocht om dit innovatieve systeem op zonne-energie ook echt in de praktijk te brengen. 

Suevia Plas dras systeem op intensieve veehouderij

Op Boerderij.nl 12 april 2019 - Tekst: Tineke Hoekstra
Steeds meer agrariërs hebben een stuk plas-dras op hun land. Een gebied dat nat en drassig wordt gehouden ter bevordering van de weidevogelstand. Ook Arco Aantjes uit Vlist (Z.-H.) zet zijn grasland onder water met een Suevia Plas dras systeem.  Het onder water zetten van grasland is de trend in weidevogelbeheer. Hoe werkt dat in de praktijk?

Suevia Plas Dras Solar Systeem

Door onze vernieuwende ideeën, kennis op het gebied van water en onze praktijkgerichte technische achtergrond bent u bij ons op het juiste adres voor Solar systemen. Ter vernatting van graslandpercelen leveren wij het Plas Dras Solar systeem. 

Nieuwe geitenstal voorzien van Suevia drinkbakken en breektank

In samenwerking met de lokale Suevia dealer hebben we deze nieuwe geitenstal voor 1800 geiten voorzien van Suevia drinkbakken en plaatsten we een Suevia breektank met MK pompset. Er is gekozen voor drinkbak model 20 vanwege de grote drinkschaal.  

Is uw stal winterklaar?

Er zijn verschillende manieren om bevroren water of bevroren leidingen te voorkomen. Suevia heeft onder andere verwarmbare en geïsoleerde drinkbakken, thermokabels, vorstbewakers en warmwatercirculatie units. Met het rondpompsysteem zorgt u er voor dat het water door de ringleiding wordt rondgepompt en voorkomt u stilstaand water in de leiding. 

Nieuwe compacte koeborstel: Suevia Easycleaner

Suevia breidt haar assortiment koeborstels uit met de nieuwe compacte Suevia Easycleaner. De nieuwe koeborstel zorgt voor meer comfort en optimale hygiëne in de stal.  Koeien reinigen zichzelf en ontdoen zich van vuil door te schuren. Door het borstelen wordt tevens de bloedsomloop van de koeien gestimuleerd. En een goede bloedsomloop draagt bij aan een hogere melkgift.
 

Artikel Veehouderij Techniek met Theo

Heeft u Theo al gespot in de Veehouderij Techniek? Een tijdje geleden is Theo gevraagd om mee te werken aan een artikel over het schoonspuiten van de melkstal en wat zijn advies daarin is. Natuurlijk geeft Theo graag tips om het schoonspuiten van de melkput een stuk eenvoudiger te maken. Het artikel "Water in de put - Slangen, pistolen en haspels" is gepubliceerd in Veehouderij Techniek nummer 3 - mei 2018.  

Opening Suevia Kenniscentrum

Begin dit jaar opende wij, met gepaste trots, ons "Kenniscentrum voor water in de agrarische sector". Bent u op zoek naar een themabijeenkomst voor uzelf, uw klanten en/of uw medewerkers. En wilt u meer weten over het belang van goed drinkwater? En wilt u tips over het technisch goed aansluiten van de waterleiding? Kom dan langs, in Eersel! 

Studieclubs bezoeken Suevia

Inmiddels hebben wij al verschillende studieclubs mogen ontvangen. Een leuke ochtend, middag of avond met op het programma een presentatie door Theo van der Aalst over het belang van goed drinkwater. Één van deze studieclubs is Agrifirm met een groep geitenhouders.

NIEUW: Suevia breektanks met tal van mogelijkheden

Veel dier- en veehouders zijn op zoek naar veilige en betrouwbare apparatuur voor het onderbreken en bufferen van water. Daarom komt Suevia met een nieuwe lijn breektanks. Dit in combinatie met een geselecteerde pompenlijn en besturing. De breektanks zijn technisch beter onderbouwd en prijs voordelig.

Suevia bezoekt melkveestal in Portugal

Ook tijdens de vakantieperiode zijn we actief bij Suevia. In Portugal bezochten we een Nederlandse boer die zich 17 jaar geleden daar vestigde. Op dit moment worden daar zo'n 800 koeien 3 x daags gemolken. 

Suevia bij RTL Lifestyle Experience

Theo van der Aalst van Suevia BN in Eersel verteld in RTL 4 Lifestyle Experience over drinksystemen voor de veeteelt. Bekijk de video op het Suevia YouTube kanaal.


Compleet nieuwe lijn loopstal drinkbakken

Suevia komt met een complete nieuwe lijn loopstal drinkbakken. Hierbij is vooral rekening gehouden met het welzijn en het comfort van onze hoogproductieve melkkoe. Koeien die we steeds meer het jaar rond binnen in de stal verzorgen, moeten een groter comfort hebben om het aantal lactaties te verhogen.


Het voorjaar begint!

Bent u op de hoogte van alle systemen voor buiten? Suevia heeft verschillende systemen om uw dieren in de wei van water te voorzien zoals weidedrinkbakken, water windmolens en het Suevia Animal Solar systeem. In dit artikel worden de diverse systemen uitgelicht.

Een biggenstal met grondhokken

Onlangs is deze biggenstal stal in gebruik genomen, waar in totaal 576 biggendrinkbakken model 72 inox gemonteerd zijn. Per afdeling zijn er 20 hokken met in totaal 40 drinkbakken. Zowel de drinkbak, de aansluitbuis en het aansluitmateriaal is door Suevia geleverd. Er is gekozen voor 2 drinkbakken op een groep van 20 dieren, hierdoor is een goede wateropname gegarandeerd.

Plas Dras Solar systeem

Ter vernatting van graslandpercelen ontwikkelde Suevia het Plas Dras Solar systeem. Hiermee worden percelen bevloeid met water ter bevordering van de weidevogelstand. Het systeem werkt volautomatisch en wordt compleet geleverd, voorzien van semi tractie accu, tijdklok, verstelbaar solar paneel, slang, waterdichte koffer en regeltechniek. 

Nieuwbouw geitenstal in België

Sinds enkele maanden draait onderstaand project in het Belgische Gits. Een gloednieuwe stal voor 1500 geiten die in samenwerking met een dealer is ingericht met diverse Suevia producten. Neem hieronder een kijkje in deze stal! Er is gekozen voor drinkbak model 12 P zodat meerdere geiten uit één drinkbak kunnen drinken. 

Melkveestal in Rottum

Deze veehouder in het Friese Rottum heeft ervoor gekozen om een grupstal te laten bouwen. Op basis van de ervaring met zijn oude grupstal concludeerde hij dat dit type stal minder risico geeft voor de dieren. Zo zijn de vaarzen zeer gevoelig in het begin en worden zij vaak door ranghoge oudere koeien weggejaagd waardoor ze niet bij het krachtvoer kunnen.

Bent u al voorbereid op de winter?

In Nederland en België hebben we zo’n 60 vorstdagen per jaar, met uitschieters naar meer dan 100 vorstdagen. Onderschat de winter dus niet en zorg dat alle systemen tijdig gecontroleerd zijn! Graag geven wij u enkele aandachtspunten om goed voorbereid de winter in te gaan.

Opening Melkveebedrijf Albergen

In 2015 heeft de familie Hulskotte samen met familie Misdorp een melkveebedrijf gekocht in Albergen. Na de sloop van bijna alle gebouwen is in het voorjaar 2016 begonnen met de bouw van een nieuwe werktuigenloods en een ligboxenstal (3+1)..